plakát Film Poslední královna

901

ńĆas na popkorn100 minut
Filmov√° klapka ikona Czechoslovakia

Poslední královna

ReŇĺie: Zdenek Kubecek(5)
Sc√©n√°Ňô: N/A

Osm dn√≠, kter√© otŇô√°sly monarchi√≠. Oscarov√° Helen Mirrenov√° v tituln√≠ roli britsk√©ho filmu, nab√≠zej√≠c√≠ho fascinuj√≠c√≠ pohled do z√°kulis√≠ britsk√© moci po tragick√© smrti princezny Diany.
Komorn√≠ drama uzn√°van√©ho reŇĺis√©ra Stephena Frearse vypr√°v√≠ o tńõŇĺk√Ĺch chv√≠l√≠ch britsk√© kr√°lovny AlŇĺbńõty II., kter√© n√°sledovaly po tragick√© smrti lidmi zboŇĺŇąovan√© princezny Diany. V dobńõ, kdy do kŇôesla ministersk√©ho pŇôedsedy po drtiv√©m volebn√≠m v√≠tńõzstv√≠ usedl Tony Blair, sv√°d√≠ panovnice souboj s veŇôejn√Ĺm m√≠nńõn√≠m, s√≠lou tradic a zejm√©na sama se sebou. Zat√≠mco dvŇĮr povaŇĺuje ud√°lost za ryze soukromou z√°leŇĺitost, veŇôejn√© m√≠nńõn√≠ podnńõcovan√© m√©dii poŇĺaduje ok√°zal√© truchlen√≠ a nem√©nńõ ok√°zal√Ĺ pohŇôeb. A ctiŇĺ√°dostiv√Ĺ pŇôedseda vl√°dy se snaŇĺ√≠ kr√°lovnu, tr√°v√≠c√≠ ńćas na soukrom√©m s√≠dle ve Skotsku, pŇôimńõt ke zmńõnńõ stanoviska. ReŇĺis√©r Stephen Frears spoleńćnńõ se sv√Ĺm scen√°ristou Peterem Morganem ńćerpali z nejrŇĮznńõjŇ°√≠ch zdrojŇĮ, vńćetnńõ informac√≠ z nejbliŇĺŇ°√≠ch kruhŇĮ panovnice i premi√©ra. Pronikli tak do dvou zcela odliŇ°n√Ĺch svńõtŇĮ: konzervativn√≠ho a upjat√©ho prostŇôed√≠ dvora a nekonformn√≠ho rodinn√©ho i pracovn√≠ho z√°zem√≠ nejmladŇ°√≠ho britsk√©ho ministersk√©ho pŇôedsedy, odhodlan√©ho k radik√°ln√≠ modernizaci syst√©mu. Popsali jak narŇĮstaj√≠c√≠ pochyby o vlastn√≠m pŇôesvńõdńćen√≠ na stranńõ kr√°lovny, tak neńćekan√Ĺ respekt, kter√Ĺ si s postupem ńćasu dok√°zala u premi√©ra z√≠skat. Mnohavrstevnat√Ĺ sn√≠mek, jehoŇĺ ned√≠lnou souńć√°st√≠ jsou √ļńćelnńõ vyuŇĺ√≠van√© archivn√≠ materi√°ly pŇôedevŇ°√≠m z televizn√≠ho zpravodajstv√≠, tak na pozad√≠ re√°ln√Ĺch historick√Ĺch ud√°lost√≠ nab√≠z√≠ tak√© √ļvahu o samotn√© podstatńõ kr√°lovsk√©ho majest√°tu a jeho smyslu, o tradici a modernizaci, odpovńõdnosti a populismu. Vedle precizn√≠ reŇĺie a propracovan√©ho sc√©n√°Ňôe film stoj√≠ na excelentn√≠ch hereck√Ĺch v√Ĺkonech, jimŇĺ v√©vod√≠ nepŇôehl√©dnuteln√° Helen Mirrenov√°. Za sv√© dokonal√© ztv√°rnńõn√≠ nepŇô√≠stupn√© kr√°lovniny osobnosti z√≠skala Ňôadu ocenńõn√≠, vńćetnńõ pŇôestiŇĺn√≠ ceny Britsk√© filmov√© a televizn√≠ akademie (BAFTA), Zlat√©ho Gl√≥bu a pŇôedevŇ°√≠m Oscara.