Prohlášení o legálnosti

Administrátoři blogu nezodpovídají za jakékoliv příspěvky uživatelů. Na této doméně není nahrán žádný soubor, který by porušoval zákony ČR.

Linky na stažení souborů neodkazují na tuto doménu.

Žádný z odkazovaných materiálů, chráněný autorskými právy se nenachází na těchto stránkách, ani na stránce, který k těmto náleží.

Před stažením kteréhokoliv souboru, je uživatel povinen přečíst si příslušný zákon. Server a web Dupe.cz žádným způsobem neshraňuje, nearchivuje, neukládá a nevyužívá jakékoliv informace, poskytnuté prostřednictvím elektronických médií jeho uživateli a není schopen ověřit či posoudit jejich relevantnost.

Uživatelé serveru zde publikují anonymně – majitel, autor a provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných, než vlastních příspěvků.

Na stránkách serveru se nacházejí pouze soubory, technicky nezbytné pro provoz stránek. Tyto soubory jsou šířeny pod otevřenou veřejnou licencí (OpenSource), případně jde o soubory, jejichž autorem je provozovatel serveru, a nebo neporušují jakékoliv zákony.

Stránky uložené na tomto webu slouží výhradně pro vzdělávací, volnočasové aktivity a koníčky. Pokud se některý příspěvek dostane do rozporu s platnými zákony ČR, je uživatel který toto zjistí, povinen poslat DMCA report k danému příspěvku administrátorovi, který zjedná nápravu.

CZIN.eu