plakát Film Citové súradnice

681

Citové súradnice

0 / 10
Režie: Juraj Takáč(1)

Pôvodná televízna inscenácia sci-fi komédie.
Autori situovali príbeh do čias, keď ľudstvo už dospelo k takému štádiu lekárskej starostlivosti, že jedinec sa stal prakticky nesmrteľný. Z toho vyplýva veľa logických problémov. Jeden z nich je, že ďalšie rozmnožovanie ľudstva je nežiaduce. Láska, cit a podobné pojmy sa stávajú archaizmami, ľudia na ne pomaly zabúdajú a po mnohých rokoch zostávajú len v pamäti starých počítačov. Ale nájde sa snaživý zvedavec, ktorý chce z počítača získať takého informácie. Pravda, ani ten si nepamätá všetko a preto je potrebné vyrobiť kópiu ženy z roku 1986... (